Category
Contact Us

电话: 0837-814115

传真: 0837-814115

邮箱: wpandq@china-fuya.com

地址: 四川省马尔康

sider
产品中心

PE吹膜印刷连体机(PE吹膜机)

主要技术参数

型号

适用原料

螺杆直径

螺杆长径比

吹膜主机功率

最大挤出量

模头直径

SJ-P50

HDPE/LDPE

Φ50

15

45

60/80

SJ-P55

HDPE/LDPE

φ55

18.5

60

80/100

SJ-P60

HDPE/LDPE

φ60

22

75

100/125

吹膜宽度

吹膜厚度

印刷宽度

印刷长度

印套精度

整机重量(配2色)

占地尺寸(长x宽x高)

600

0.01-0.06

560

250-1000

4500

8000x2200x4500

800

0.01-0.06

760

250-1000

5000

8500x2400x5000

1000

0.01-0.06

960

250-1000

5500

9000x2800x5500外观和数据如有变化,恕不另行通知。

BACK